ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ – Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
  • ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ – Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

         Στα όρια των Νομών Πέλλας, Θεσσαλονίκης και Κιλκίς, στις εγκασταστάσεις του Ιδρύματος δημιουργείται τα τελευταία χρόνια ένα αληθινά Εθνικοθρησκευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο για τον Ελληνισμό της Ανατολικής Ρωμυλίας. Πέραν του ναϊδρίου, στο οποίο απόκειται η ιερά εικόνα της Αγίας Τριάδας,  που μεταφέρθηκε από το ομώνυμο Μοναστήρι της Ανατολικής Ρωμυλίας και του κτίσματος που είναι γνωστό ως «αρχονταρίκι» κατά το 2010 , άρχισε η κατασκευή περικαλλούς ναού, οι οικοδομικές εργασίες για τον οποίο ολοκληρώθηκαν, όπως προκύπτει και από την φωτογράφηση. Επι πλέον, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ώριμες μελέτες για την οικοδόμηση μεγάλου κτίσματος,  στο οποίο θα δημιουργηθούν Μουσείο, Βιβλιοθήκη και αίθουσα Συγκεντρώσεων και Εκδηλώσεων.

          Στο χώρο αυτό όλες οι εκδηλώσεις, με θρησκευτικό, πολιτιστικό και πνευματικό περιεχόμενο, θα υπηρετούν την απόδοση τιμών στους προγόνους μας, τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, στη σφυρηλάτηση κοινής ταυτότητας και συνείδησης μεταξύ των απανταχού Ελλήνων εξ Ανατολικής Ρωμυλίας,  όχι απλώς ως στοιχείων του παρελθόντος, αλλά του παρόντος και του μέλλοντος, σε έναν κόσμο που τείνει να ισοπεδώσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όλων μας.

Ειδικότερα:

  • Η οργάνωση λατρευτικών εκδηλώσεων με επίκεντρο την ιερή εικόνα της Αγίας Τριάδας,  που μεταφέρθηκε από τη γη των προγόνων μας το 1990
  • Η καλλιέργεια των παραδόσεων, των εθίμων και των ηθών, μέσω της οργάνωσης κατάλληλων εκδηλώσεων
  • Ο συντονισμός πρωτοβουλιών και η υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας στην Ιστορία, τη Γλώσσα, την Εκπαίδευση, τη Λαογραφία, την Οικονομία, την Τέχνη και τα Μνημεία
  • Η ανάπτυξη πνεύματος φιλαλληλίας μεταξύ των απανταχου της γης Ελλήνων από την Ανατολική Ρωμυλία