Έκτο Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΡΩΜΥΛΙΩΤΩΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (Ν.Π.Ι.Δ ΦΕΚ.1595Β/1999)

EKTO Δ.Σ (15ΜΕΛΕΣ Δ.Σ)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1) Π.Δρικούδης 1) Φ.Πλατσούκα
2) Ν.Ραχμανίδης 2) Δ.Τατσίδης
3) Δ.Μιχαλόπουλος 3) Ι.Παρασκευόπουλος
4) Γ.Μεριστούδης 4) Κ.Μπουτσικούδη
5) Κ.Μαμουδάκης 5) Στ.Κατσαρώνα
6) Ι.Μηνούδης 6) Ν.Πετρίδης
7) Ν.Τερζής 7) Ι.Πραντσίδης
8) Ευδ.Παπαχρηστίδου 8) Μ.Ζωγράφου
9) Δ.Βουλγαρούδης 9) Χρ.Παπανικολάου
10) Π.Αλμπανούδης 10) Αρ.Ντεούδης
11) Μ.Αρώνης 11) Απ.Ζαφειρόπουλος
12) Θ.Μηνούδη 12) Π.Κισούδης
13) Γρ.Στάμκος 13) Χρ.Πασαλίδης
14) Γ.Ευθυμιάδης 14) Ν.Καραδαγλής
15)Κ.Παπαχρηστούδης 15) Κ.Πλαγάκος

 

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν.Τερζής

Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γρ.Στάμκος

Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κ.Παπαχρηστούδης

Γεν.Γραμματεύς: Θ.Μηνούδη

ΤΑΜΙΑΣ: Ν.Ραχμανίδης

Έφορος Πολιτιστικών:Ευδ.Παπαχρηστίδου-Μαρ.Ζωγράφου

Έφορος Δημ.Σχέσεων:Π.Δρικούδης

Έφορος Κιν.Ακιν.Περιουσίας:Π.Αλμπανούδης

 

ΤΡΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ