Δεύτερο Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΡΩΜΥΛΙΩΤΩΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (Ν.Π.Ι.Δ ΦΕΚ.1595Β/1999)

ΔΕΥΤΕΡΟ Δ.Σ 2002 (15ΜΕΛΕΣ Δ.Σ)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1) Ν.Παπάζογλου 1) Ι.Πραντσίδης
2) Γ.Παπαμιχαήλ 2) Ν.Γκορίδης
3) Ευτ.Θεοδωρίδου 3) Κ.Μπουτσικούδης
4) Χρ.Δραγούμης 4) Ιωαν.Ιωαννίδης
5) Δ.Μιχαλόπουλος 5) Π.Λιτούδης
6) Εύαγγ. Λαγγούρα 6) Γ.Λουλακούδης
7) Πασχ.Μπελτσίδης 7) Αποστ.Μισίδης
8) Ν.Τερζής 8) Μαρ.Τσατσαρίδου
9) Πασχ.Μισκούδης 9) Δ.Τατσίδης
10) Πασχ.Δρικούδης 10) Δημ.Γκιπατίδου
11) Μιχ.Αρώνης 11) Δημ.Οικονομίδης
12) Θεοδ.Μηνούδη 12) Σάββας Σαββόπουλος
13) Ιωαν.Τσουκνιδάς 13) Ιωαν.Φάκας
14) Βασ.Ξηρός 14) Ισιδ.Μιχαηλίδης
15) Τρ.Ξερίδης 15) Στεφ.Πολυχρονίδης

 

ΤΡΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ