Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΡΩΜΥΛΙΩΤΩΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (Ν.Π.Ι.Δ ΦΕΚ.1595Β/1999)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2014 (19ΜΕΛΕΣ Δ.Σ)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1) Δρικούδης Πασχάλης Πρ.Σύνδ. Ανατολικής Ρωμυλίας Θεσσαλονίκης 1) Ιακωβίδης Ελευθέριος
2) Ραχμανίδης Νικόλαος Αντιπρ. Σύνδ. Ανατολικής Ρωμυλίας Θεσσαλονίκης 2) Τατσίδης Δημήτριος
3) Παρασκευόπουλος Ιωάννης Γρ. Σύνδ. Ανατολικής Ρωμυλίας Θεσσαλονίκης 3) Μιχαλόπουλος Δημήτριος
4) Μεριστούδης Γεώργιος Πρ. Π.Ο.Σ.Α.Ρ. 4) Μπουτσικούδης Κων/νος
5) Μαμουδάκης Κων/νος Εκπρ.Συλλ.Κεν.Μακεδ. 5) Κατσαρώνας Σταύρος
6) Μηνούδης Χρ, Ιωάννης Επιτ.Πρ.ΠΟΣΑΡ 6) Πετρίδης Νικόλαος
7) Τερζής Π. Νικόλαος Καταγωγή από Αν.Ρωμυλία 7) Πραντσίδης Ιωάννης
8) Παπαχρηστίδου Ευδοκία Καταγωγή από Αν.Ρωμυλία 8) Ζωγράφου Μαρίνα
9) Βουλγαρούδης Δήμος Περιοχή Θράκης 9) Παπανικολάου Χρήστος
10) Αλμπανούδης Παυλος Περιοχή Θεσσαλίας 10) Μοσχίδης Κωνσταντίνος
11) Αρώνης Γ. Μιχαήλ Πρ. Ένωση Ελλ. Ανατ.Ρωμυλίας 11) Σαββόπουλος Γεώργιος
12) Δoξιάδης Απόστολος Μέλος Ένωση Ελλ. Ανατ.Ρωμυλίας 12) Κισσούδης Πασχάλης
13) Ζαφειρόπουλος Απόστολος Μέλος Ένωση Ελλ. Ανατ.Ρωμυλίας 13) Μάρδας Γεώργιος
14) Μηνούδη Σπ. Θεοδώρα Αντιπρ. Ένωση Ελλ. Ανατ.Ρωμυλίας 14) Νίκογλου Στέφανος
15) Μπίκος Ιωάννης Δήμαρχος Χαλκηδόνας 15) Δαϊκούδης Παναγιώτης
16) Στάμκος Σ. Γρηγόριος Δήμαρχος Πέλλας 16) Πασσαλής Χρήστος
17) Μισιούδης Πασχάλης Αντ. Φίλοι του Ιδρύματος 17) Παπασταϊκούδη Κων/νος
18) Τορπουζίδης Παναγιώτης Μέλος Φίλοι του Ιδρύματος 18) Παπαχρήστου Ευστάθιος
19) Χαμουρούδη Ελένη Μέλος Φίλοι του Ιδρύματος 19) Γκαντσίδης Ιωάννης

 

Συγκρότηση σε Σώμα

1) Αρώνης Μιχαήλ Πρόεδρος

2) Μπίκος Ιωάννης Α΄Αντιπρόεδρος

3) Μηνούδη Θεοδώρα Β΄Αντιπρόεδρος

4) Μαμουδάκης Κων/νος Γενικός Γραμματεύς

5) Ραχμανίδης Νικόλαος Ταμίας

6) Χαμουρούδη Ελένη Έφορος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

7) Δρικούδης Πασχάλης Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

8) Τορπουζίδης Παναγιώτης Έφορος κινητής και ακίνητης περιουσίας

Πενταμελής Επιτροπή

Ι.Μπίκος, Π. Μισιούδη, Ν. Ραχμανίδη, Κ.Μαμουδάκης και Ν. Τερζή

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΕΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ