Πέμπτο Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΡΩΜΥΛΙΩΤΩΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (Ν.Π.Ι.Δ ΦΕΚ.1595Β/1999)

ΠΕΜΠΤΟ Δ.Σ 10/6/2009 (15ΜΕΛΕΣ Δ.Σ)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1) Π.Δρικούδης 1) Δ.Μιχαλόπουλος
2) Ι.Τσουκνιδάς 2) Δ.Τατσίδης
3) Ν.Ραχμανίδης 3) Ι.Ιωαννίδης
4) Ι.Μηνούδης 4) Α.Τάτσης
5) Ε.Χαμουρούδη 5) Δ.Σμυδάκης
6) Α.Πατσαβούδη 6) Δ.Μητκούδης
7) Ν.Παπάζογλου 7) Ι.Πραντσίδης
8) Ν.Τερζής 8) Κ.Μανουδάκης
9) Χρ.Παπανικολάου 9) Δ.Βουλγαρούδης
10) Π.Παπαϊωάνου 10) Δ.Γκανίδης
11) Μ.Αρώνης 11) Π.Κισούδης
12) Θ.Μηνούδη 12) Απ.Ζαφειρόπουλος
13) Απ.Τσαλταφερίδης 13) Β.Μιξηκόπουλος
14) Γ.Ευθυμιάδης 14) Ηρ.Ευθυμιάδης
15)Δ.Μπελίδης 15) Γ.Κατσούκας

 

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν.Τερζής

Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γρ.Στάμκος

Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κ.Παπαχρηστούδης

Γεν.Γραμματεύς: Θ.Μηνούδη

ΤΑΜΙΑΣ: Ν.Ραχμανίδης

Έφορος Πολιτιστικών:Ευδ.Παπαχρηστίδου-Μαρ.Ζωγράφου

Έφορος Δημ.Σχέσεων:Π.Δρικούδης

Έφορος Κιν.Ακιν.Περιουσίας:Π.Αλμπανούδης

 

ΤΡΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ