Σκοπός του Ιδρύματος

ΤΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΡΩΜΥΛΙΩΤΩΝ

“Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ”

Απώτεροι στόχοι του Ιερού Ιδρύματος είναι:

1) να δημιουργήσει ένα “σημείο συνάντησης”, στα όρια των Νομών Πέλλας και Θεσσαλονίκης, μία “στέγη” που θα δώσει την δυνατότητα επαφής σε όσους κατάγονται από την Ανατολική Ρωμυλία, και

2) να συντελέσει στην τόνωση του αισθήματος της κοινής ταυτότητας μεταξύ τους , είτε ζουν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.- Μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι:

α) η οργάνωση λατρευτικών εκδηλώσεων, με επίκεντρο την ιερά εικόνα της Αγίας Τριάδος, που μεταφέρθηκε από την γη των προγόνων μας, το 1990.

β) η καλλιέργεια των παραδόσεων, των εθίμων και των ηθών, μέσω της οργάνωσης κατάλληλων εκδηλώσεων,

γ) ο συντονισμός πρωτοβουλιών και η υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας:

δ) η ανάπτυξη πνεύματος φιλαλληλίας , τόσον μεταξύ των συμπατριωτών στην χώρα μας, όσον και προς τους ομογενείς που ζουν ακόμη στην περιοχή .της Ανατολικής Ρωμυλίας- Σ’ αυτό το σημείο συνάντησης έχει ανεγερθεί ο Ι. Ν. της Αγίας Τριάδος, τον θεμέλιο λίθο του οποίου έθεσε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαίος, το 2005, ένδειξη της σημασίας που έχει το εγχείρημα να αποκτήσουμε στέγη.- Η στέγη αυτή δεν περιλαμβάνει μόνον τον Ιερό Ναό. Έχουν σχεδιασθεί και άλλα σημαντικά κτίσματα, όπως Μουσείο, Βιβλιοθήκη, Αίθουσα Συγκεντρώσεων κ.λπ. Όμως, όπως πάντοτε, “από Θεού άρξασθε”- που σημαίνει όχι απλώς “ αρχίστε από τον Θεό”, αλλά “πριν αρχίσετε κάτι, επικαλεσθήτε τον Θεό…”