Τέταρτο Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΡΩΜΥΛΙΩΤΩΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (Ν.Π.Ι.Δ ΦΕΚ.1595Β/1999)

ΤΕΤΑΡΤΟ Δ.Σ 8/4/2006 (15ΜΕΛΕΣ Δ.Σ)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1) Π.Δρικούδης 1) Α.Παρασκευόπουλος
2) Δ.Μιχαλόπουλος 2) Ι.Ιωαννίδης
3) Μ.Τσατσαρίδου 3) Ι.Παρασκευόπουλος
4) Ι.Γκαντσίδης 4) Ευτ.Θεοδωρίδου
5) Ι.Μηνούδης 5) Αθ.Κοπατσάρης
6) Π.Μισιούδης 6) Ι.Μποτσικούδης
7) Α.Πατσαβούδης 7) Α.Ναλμπάντης
8) Ν.Τερζής 8) Ι.Πραντσίδης
9) Μ.Αρώνης 9) Α.Ζαφειρόπουλος
10) Θ.Μηνούδη 10) Β.Ζούλια
11) Β.Ξηρός 11) Ισ.Μιχαηλίδης
12) Τρ.Ξερίδης 12) Στ.Πολυχρονίδης
13) Ι.Τσουκνιδάς 13) Π.Καράλης
14) Ι.Δραγανίδου 14) Δ.Βουλγαρούδης
15) Π.Παπαϊωάνου 15) Π.Αλμπανούδης

 

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μ.Αρώνης

Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ι.Τσουκνιδάς

Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Β.Ξηρός

Γεν.Γραμματεύς: Θ.Μηνούδη

ΤΑΜΙΑΣ: Μ.Τσατσαρίδου

Έφορος Πολιτιστικών:Ι.Γκαντσίδης

Έφορος Δημ.Σχέσεων:Π.Δρικούδης

Έφορος Κιν.Ακιν.Περιουσίας:Α.Πατσαβούδης

 

ΤΡΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ