Τρίτο Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΡΩΜΥΛΙΩΤΩΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (Ν.Π.Ι.Δ ΦΕΚ.1595Β/1999)

ΤΡΙΤΟ Δ.Σ 23/2/2003 (15ΜΕΛΕΣ Δ.Σ)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1) Ν.Παπάζογλου 1) Δ.Τατσίδης
2) Π.Μισιούδη 2) Φ.Πλατσούκας
3) Π.Δρικούδης 3) Ι.Παρασκευόπουλος
4) Γ.Παπαμιχαήλ 4) Κ.Μπουτσικούδης
5) Χρ.Δραγούμης 5) Ι.Ιωαννίδης
6) Δ.Μιχαλόπουλος 6) Π.Πιτούδης
7) Θ.Μηνούδη 7) Γ.Πουλακούδης
8) Ε.Παγγούρα 8) Α.Μισίδης
9) Ευτ.Θεοδωρίδου 9) Ν.Γκορίδης
10) Ν.Τερζής 10) Δ.Οικονομίδης
11) Β.Ξηρός 11) Ι.Πραντσίδης
12) Τρ.Ξερίδης 12) Σ.Σαββόπουλος
13) Ι.Τσουκνιδάς 13)
14) Μ.Αρώνης 14) Δ.Βουλγαρούδης
15) Π.Μπελτσίδης 15)

 

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μ.Αρώνης

Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ι.Τσουκνιδάς

Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Β.Ξηρός

Γεν.Γραμματεύς: Θ.Μηνούδη

ΤΑΜΙΑΣ: Χρ.Δραγούμης

Έφορος Πολιτιστικών:Ευτ.Θεοδωρίδου

Έφορος Δημ.Σχέσεων:Π.Δρικούδης

Έφορος Κιν.Ακιν.Περιουσίας:Π.Μισιούδης

 

ΤΡΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ