Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΡΩΜΥΛΙΩΤΩΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (Ν.Π.Ι.Δ ΦΕΚ.1595Β/1999)

ΠΡΩΤΟ Δ.Σ 11/2/2000 (11ΜΕΛΕΣ Δ.Σ)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1) Ι.Παπαϊωάννου 1) Ι.Πραντσίδης
2) Ν.Παπάζογλου 2) Δ.Βουλγαρούδης
3) Γ.Παπαμιχαήλ 3) Ν.Τερζής
4) Κ.Μοσχίδης 4) Δ.Καπνάς
5) Π.Δρικούδης 5) Ι.Φάκας
6) Θ.Μηνούδη 6) Μ.Παπανικολάου
7) Δ.μιχαλόπουλος 7) Ευτ.Θεοδωρίδου
8) Χρ.Δραγούμης 8) Γ.Ισμαηλίδης
9) Ι.Τσουκνίδας 9) Αρ.Ντινούδης
10) Π.Τορπουζίδης 10) Σ.Σαββόπουλος
11) Μ.Αρώνης 11) Π.Κισούδης

 

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ι.Παπαϊωάνου

Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν.Παπάζογλου

Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ι.Τσουκνιδάς

Γεν.Γραμματεύς: Θ.Μηνούδη

ΤΑΜΙΑΣ:Χρ.Δραγούμη

Έφορος Πολιτιστικών: Δ.Μιχαλόπουλος

Έφορος Δημ.Σχέσεων: Π.Δρικούδης

Έφορος Κιν.Ακιν.Περιουσίας: Γ.Παπαμιχαήλ

 

ΤΡΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ