Δωρεές προς το Ίδρυμα

Από 1 Γενάρη 2023, κάθε και οποιαδήποτε δωρεά,θα καταχωρήτε στην συγκεκριμένη στήλη “ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ´ΙΔΡΥΜΑ”, ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και αναγνώριση των δωρητών του Ιδρύματος.

Οι δωρεές προς το Ίδρυμα είναι:

Έτος 2023

ΑΠΟΔ. Νο 157  ΜΗΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                  500,00  ευρώ

ΑΠΟΔ. Νο 158  ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΣΤΥΛ-ΑΝΝΑ ΤΣΑΜΗ     50,00  ευρώ

ΑΠΟΔ. Νο 159  ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ  ΠΑΣΧΑΛΗΣ                  30,00  ευρώ

ΑΠΟΔ. Νο 160  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ                  100,00  ευρώ

ΑΠΟΔ. Νο 161  ΚΑΚΑΝΗ ΒΑΛΑΣΙΑ-Χ”ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       10,00  ευρώ

ΑΠΟΔ. Νο 162  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                 50,00  ευρώ

ΑΠΟΔ. Νο 163  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΧΙΑΛΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ               500,00  ευρώ

ΑΠΟΔ. Νο 164  ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 50,00  ευρώ

Share this post

Translate »