Πολιτιστικό Κέντρο

ΒΟΗΘΗΣΤΕ !!!!

Χάνονται 30 Ιουνίου 2023 τα εγκεκριμένα από το πρόγραμμα Leader εάν δεν αρχίσουν οι εργασίες.

Επείγον να βρεθούν ευπατρίδες ευεργέτες Ανατολικορωμυλιώτες και μη, και κοινωφελή Ιδρύματα, να στηρίξουν την προσπάθεια μας να συγκεντρωθεί το ελάχιστο ποσό των 150.000ευρώ για να αρχίσουμε. Είναι υπόθεση όλων μας! Ενεργοποιηθείτε! Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία.


Το 2018 υποβάλαμε την μελέτη του Πολιτιστικού Κέντρου στην Αναπτυξιακής Εταιρεία Πέλλας Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο πρόγραμμα (CLLD/LEADER) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων.

Στις 31 Ιανουαρίου 2020 η μελέτη εγκρίθηκε και υπεγράφη η σύμβαση για το έργο συνολικού προϋπολογισμού 599.562,85 χρηματοδοτούμενο 100%.

Στις 29 Ιουλίου 2021, με αριθμό 504, τεύχος δεύτερο (Φ.Ε.Κ.504Β /29-7-2021) εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου.

Στις 23 Δεκεμβρίου 2021 με Αριθμό Πράξης 341223 εκδόθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης Γιαννιτσών η οικοδομική άδεια. Σήμερα το Ιερό Ίδρυμα Ελλήνων Ανατολικής Ρωμυλίας βρίσκεται στο στάδιο της ανάθεσης του Έργου σε εργολάβο-κατασκευαστή. Η διαδικασία διαγωνισμού και ανάθεσης καθυστερεί στην εξεύρεση χορηγών που θα διευκολύνουν την απαραίτητη οικονομική ρευστότητα του Ιδρύματος. Πάντως οι εργασίες ανέγερσης του Πολιτιστικού Κέντρου πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα, με στόχο την αποπεράτωσή του εντός των τακτών προθεσμιών του προγράμματος.

Ανάρτηση Δημόσιας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου Α΄Φάσης κατασκευής Πολιτιστικού Κέντρου

Η Σύμβαση έργου υπογεγραμμένη

Το τεύχος παρουσίασης του Πολιτιστικού Κέντρου – προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων

Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως-Έγκριση ρυμοτομικού 2021

Υποβολή Αίτησης

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 19

Απάντηση Υποβολής Αίτησης

Eυχαριστήριο

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως-Έγκριση ρυμοτομικού 2003

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2005

Share this post

Translate »