Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΔΣ την 30 Μαΐου 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΔΣ την 30 Μαΐου 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΔΣ την 30 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00πμ

Ο Πρόεδρος του Ιερού Ιδρύματος Ελλήνων Ανατολικής Ρωμυλίας « Η Αγία Τριάδα», προσκαλεί τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου στην συνεδρίαση που θα λάβει χώρα, στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, στη θέση Λειβαδίτσα του Νομού Πέλλας

Την Κυριακή 30 Μαΐου 2021 και ώρα 11.00 .

Θέματα  ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον: Αλληλογραφία.

Θέμα 2ον: Ενημέρωση α) για την πορεία του Ρυμοτομικού  Σχεδίου προς ΦΕΚ. 

β) για την παράταση από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πέλλας μέχρι 30 Οκτωβρίου 2021, της απορρόφησης του 10 τοις 100 της χρηματοδότησης του Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος από το πρόγραμμα leader του Υπουργείου Ανάπτυξης. Περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Θέμα 3ον: Τρόποι ανάθεσης του έργου – Προτάσεις.

Θέμα 4ον:  Ενημέρωση για την εγγραφή του Ιδρύματος στο Erasmus-European solidarity Corps.

Θέμα 5ον: Ενημέρωση από τον ταμία των Οικονομικών του Ιδρύματος.

Θέμα 6ον: Προτάσεις για τον καλύτερο εορτασμό της Αγίας Τριάδας το 2021.

Θέμα 7ον: Ορισμός επιτροπών για εξεύρεση χορηγιών. Επιτροπές για  εξεύρεση χορηγών για τον εορτασμό, και επιτροπές για εξεύρεση χορηγών για την αποπεράτωση της εκκλησίας.

Θέμα 8ον:  Άμεση ενεργοποίηση του Εθνοτοπικού Συμβουλίου. Δύο χρόνια μετά την τροποποίηση του καταστατικού παραμένει ανενεργό – Προτάσεις.

Θέμα 9ον:  Εκσυγχρονισμός –αναβάθμιση του site του Ιδρύματος.

Θέμα 10ον: Ορισμός μόνιμου Νομικού Συμβούλου του Ιδρύματος.

Θέμα 11ον: Άλλα θέματα.

Λόγω της κρισιμότητας των θεμάτων και για τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων της εορτής της Αγία Τριάδας, παρακαλείσθε όπως παραβρεθείτε στην συνεδρίαση της    Κυριακής  30 Μαΐου 2021 και ώρα 11,00 το πρωί.

Τη  συνεδρίαση του Δ.Σ. μπορούν να παρακολουθήσουν, όσοιΑνατολικορωμυλιώτες επιθυμούν και να υποβάλλουν προτάσεις προς το Δ.Σ μετά το πέρας της συνεδρίασης.

Παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ να ειδοποιήσουν να παραστούν όσοι έδειξαν ενδιαφέρον για το Ίδρυμα και να προτείνουν άτομα εκτός Δ.Σ με έφεση στον εθελοντισμό για να πλαισιώσουν επιτροπές του Ίδρυμα.

                                                                  Με τιμή

             Ο Πρόεδρος                                                       Η Γενική  Γραμματεύς

  Απόστολος Ζαφειρόπουλος                                                    Μαρία Ασανιώτου

Share this post


Translate »